Σύνδεσμοι

Ελληνικός σύνδεσμος γκο

Κυπριακός σύνδεσμος γκο

Η Ελληνική κοινότητα στο facebook

Σύλλογος στο Ηράκλειο Κρήτης

Προβλήματα γκο προς επίλυση!

Μαθήματα και ασκήσεις.

Διαδραστικά μαθήματα online.

Παίξτε με άλλους απ' όλο τον κόσμο

Άλλος ένα καλός go server.

Μάθετε, παίξτε, μελετήστε! Όλα σε ένα